NE YAPIYORUZ

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 • Yaratıcı İletişim
  Akılda kalan, dikkat çeken fikirler oluşturuyor, çok yönlü iletişim kurabilen markalar yaratıyoruz.
   
 • B2B Pazarlama İletişimi
  Firmaların karar verme sürecini değiştiren, farklı yöntem ve stratejilerin kullanıldığı B2B çözümler tasarlıyoruz.
   
 • Dijital Pazarlama İletişimi
  Dijital pazarda markanın beklentilerini doğru yönetiyor, ölçülebilir ve somut sonuçlar elde ediyoruz.

YARATICI İŞLER
 • Konsept Web Sitesi
  Yaratıcı bir web sitesini " marka kaderinin başladığı yer "
  olarak görüyoruz. Markanın ruhunu ortaya koyan, alışılmamış çizgilerle tasarlanmış web siteleri yaratıyoruz.
   
 • Yaratıcı Dijital Çözümler
  Güçlü fikirleri dijital medyaya bir bütün olarak dönüştürüyor, seslenilen kitleye yeni nesil çözümlerle dokunuyoruz.
   
 • Marka Hikayesi Yaratma
  Markalar ile insanlar arasında iz bırakan ilişkiler tasarlıyor, duygular ve hikayeler yaratıyoruz.
GÖRSEL TASARIM
 • Logo Tasarımı
  Markanın imajını arttıran, güçlü sıradışı tasarımlar ortaya koyuyoruz.
   
 • Kurumsal Kimlik
  Markanın görsel dilini, ortak ve kalıcı bir kimlikle bütünleştiriyoruz.
   
 • Yaratıcı Görsel Tasarım
  Görsel algıya bir bütün olarak yaklaşıyor, özgün çizgilerden oluşan tasarımlara hayat veriyoruz.
   
 • Tanıtım Filmi Prodüksiyonu
  Yaratıcı bakış açısını yeni anlatım teknikleri ile bütünleştiren, markayı ayrıştıran prodüksiyonlar gerçekleştiriyoruz.
ETKİNLİK YÖNETİMİ
 • Konsept Etkinlik Tasarımı
  Marka kimliğinden yola çıkan, insanlarla birebir ilişki kuran yaratıcı etkinlikler tasarlıyoruz.
   
 • Etkinlik Yönetimi
  Etkinlik süreçlerini, markanın özgün dokusu ile birlikte geliştiriyoruz. 
DEVLET DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI
 • Dış Pazar Tanıtım Destekleri
  Markanın dış pazar için odaklandığı tanıtım süreçlerini devlet desteklerine göre tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.
   
 • Sektörel Tanıtım Destekleri
  Markanın küresel pazarda rekabetçi olması için referans oluşturan “sektör markası” yaratıyor ve pazarlama süreçlerine güç katıyoruz.
   
 • B2B Matchmaking Projeleri
  Etkisini kaybetmiş global pazarlama yöntemleri yerine çok yönlü pazarlama modelleri geliştiriyoruz.