NASIL BAKIYORUZ

 • Tanıtım bütçeleri bir harcama değil, marka yatırımıdır.
  Etkin bir iletişim, dar bütçelerle birlikte büyük efektler yaratmaktır.
 • Yapılan işler “tek marka ve tek ses” olmalıdır.
  Yaratıcı iletişim, markaya kalıcı ve eksiksiz çözümleri bir bütün olarak sunmaktır.
 • Farklılık yaratmak, pazara ve değişimlere farklı bir gözle bakmaktır.
  Eldeki veriler onlara ulaşabilenin değil, arkasındaki sebepleri yakalayabilenindir.
 • Sermayemiz insandır.
  Yaratıcılığa duyulan aşk, profesyonellik ve şeffaflık işimizin değişmez yasasıdır.
 • Büyük olmak bir değerdir. Fakat büyük olmak "büyük işler" yapmaktır.
  Markaya değer yaratmayan işler, sadece ajans bilançosunda yer alan büyüklüktür.